Hybrid Crocodile

 

Publishing house and webshop Hybrid Crocodile is part of award winning design agency Studio Renate Boere, and publishes books and graphic work designed by Studio Renate Boere. Research and experiment are an essential part of the creation of these books and works, without losing sight of the context of the story.

Hybrid Crocodile (2016) originated from the desire to market unique designs through hybrid publishing. This method of publishing consists of more than a paper book with a well-designed cover around it. The books get a hybrid function because they continue to exist online in, among other things, specially designed databases, e-editions, extra video content, referrals to websites, and interactive infographics. Ultimately, Hybrid Crocodile has grown into the online shop of Studio Renate Boere, making it a valuable archive.

Hybrid Crocodile has collaborated with, among others:

Andrea Freckmann, Christie van der Haak, DRS22, Department of Search, Ed van Hinte, Frans van Lent, Gemeentemuseum The Hague, Graphic Workshop The Hague, Gurt Swanenberg, Historical Museum, Heden / Artoteek The Hague, Jap Sam Books, Joncquil, Katja Gruijters, Lizan Freijsen, Ministry of Social Affairs and Employment, Minerva Academy Groningen, Natascha Libbert, Dutch Photo Museum, Piet Dirkx, Pim Piët, Sedje Hémon, Art Primeur Foundation, Stroom The Hague, Terra, Thieme GrafiMedia group, Willem de Kooning Academy Rotterdam

 
 

Own publications

 
 

On this site you will find books from the archives of Studio Renate Boere, some of which only exist in a limited edition of two. It is therefore possible that a book or work is sold out, which we can unfortunately no longer order. New editions or books published by other publishers are an exception to this rule. All prices for books and graphic work include shipping within the Netherlands. You can find more information on specific titles on www.renateboere.nl

Books and graphic artworks with this tag: (((|))) are designed and published by Hybrid Crocodile.

 
 
 
 

Hybrid Crocodile

 
 

Uitgeverij en webshop Hybrid Crocodile is onderdeel van award winnend ontwerpbureau Studio Renate Boere en publiceert boeken en grafisch werk ontworpen door Studio Renate Boere. Onderzoek en experiment staat centraal bij het tot stand komen van deze boeken en werken, zonder de context van het verhaal uit het oog te verliezen.

Hybrid Crocodile (2016) is ontstaan uit de wens om unieke ontwerpen de markt op de brengen middels hybrid publishing. Deze manier van uitgeven bestaat uit meer dan een papieren boek met daaromheen een goed ontworpen kaft. De boeken krijgen een hybride functie doordat ze online verder bestaan in o.a. speciaal ontworpen databases, e-edities, video content, doorverwijzingen naar websites, en interactieve infographics. Uiteindelijk is Hybrid Crocodile uitgegroeid tot de online shop van Studio Renate Boere, waarmee het gelijk een waardevol archief is geworden. 

Hybrid Crocodile heeft samengewerkt met o.a.:

Andrea Freckmann, Christie van der Haak, DRS22, Department of Search, Ed van Hinte, Frans van Lent, Gemeentemuseum Den Haag, Grafische Werkplaats Den Haag, Gurt Swanenberg, Haags Historisch Museum, Heden/Artoteek Den Haag, Jap Sam Books, Joncquil, Katja Gruijters, Lizan Freijsen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Minerva Academie Groningen, Natascha Libbert, Nederlands Fotomuseum, Piet Dirkx, Pim Piët, Sedje Hémon, Stichting Art Primeur, Stroom Den Haag, Terra, Thieme GrafiMedia groep, Willem de Kooning Academie Rotterdam

 
 

Eigen uitgaven

 
 
Op deze site vind je boeken uit het archief van Studio Renate Boere, waarvan sommige nog slechts in oplage van twee bestaan. Het kan dus zijn dat een boek of werk uitverkocht is, deze kunnen we helaas dan ook niet meer bij laten bestellen. Nieuwe uitgaven of boeken gepubliceerd door andere uitgevers zijn een uitzondering op deze regel. Alle prijzen voor boeken en het grafisch werk zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland. Meer informatie over specifieke titels is te vinden op www.renateboere.nl
 
Boeken en grafisch werk met deze tag: (((|))) zijn ontworpen én uitgegeven door Hybrid Crocodile zelf.